• مسابقه جمله سازی با آی کن

     تفاوت ها در سیستم های اطلاعاتی دولتی‌و خصوصی در واقع بازتابی از پیچیدگی های بخش دولتی‌نسبت به بخش خصوصی است.

  تفاوت ها در سیستم های اطلاعاتی دولتی‌و خصوصی در واقع بازتابی از پیچیدگی های بخش دولتی‌نسبت به بخش خصوصی است.

  در بخش خصوصی کارآمدی، دقت و سرعت بیشتر سامانه ها عموما به رضایت مشتریان و کارفرما و افراد‌ ذی نفع منجر می شوند‌. اما در بخش دولتی‌کارآمدی و سرعت همواره مطلوب نیست‌. مثلا در‌ صورتی که دولت ها از سامانه الکترونیکی مجوز شکار رونمایی کنند که در کمتر از یک دقیقه به شکارچیان مجوز کشتار حیوانات بیگناه(از زاویه دید طرفداران محیط زیست) را بدهد. این تسهیلات در واقع تسهیل یک امر منفی است. مقاومت ها در اینجا می تواند مانع از کار درست سیستم شود.
  در بخش خصوصی هم البته ممکن است رقابت سیاسی روی بدهد اما عقلانیت مالی عموما پیروز می شود و تفاهم حول اجرای یک برنامه قابل حصول است.
  بخش دولتی در بسیاری موارد‌جابجایی های در نیروی انسانی دارد که در بخش خصوصی کمتر اتفاق می افتد. مثلا مدیریت یک سازمان تغییر و کل پروژه های‌ اجرا شده و در حال اجرا در معرض اتهام و بدبینی قرار می گیرند.

  بخش دولتی ایران به دلیل کسری بودجه معمولا در تسویه حساب با پیمانکاران‌ پروژه های سیستم های اطلاعاتی بدقولی می‌کند و عملا پروژه هایی که در بخش خصوصی در یک زمان اندک باید به بهره برداری برسند در بخش دولتی‌ممکن است با انقضای فناوری تازه بهره برداری شروع شود‌.

  مدیریت فرآیندهای کسب و کار(ICAN BPMS)
  راهکار جامع و یکپارچه مالی، منابع انسانی و لجستیک
  اتوماسیون اداری و سازمان الکترونیک
  یکپارچه ساز آی کن

  آکادمی آی کن

  آکادمی آی کن

   

   

  مقالات تخصصی

  مقالات تخصصی

   

   

   

  اخبار فناوری اطلاعات

   

   

  اخبار آی کن

  اخبار آی کن

   

   

   

  برخی از مشتریان ما

  Template Design:Dima Group